Dôležité! neprehliadnite

Dôležité!  neprehliadnite

Návod k zabudovaniu minibarov DOMETIC

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Mám otázku

Návod
Plastová nožička k pripevneniu minibau Dometic A310MB (a iné) do nábytku, na jeden minibar potrebné dve nožičky, farba: čierná.
K bezporuchovej prevádzke minibaru je nutné zabezpečiť jeho odvetranie. Počas procesu chladenia dochádza k tvorbe tepla na platničkách kondenzátora v zadnej časti minibaru. Toto je nutné správnym spôsobom odviesť do okolitého prostredia. Pre správne fungovanie minibaru je optimálne teplota okolitého prostredia 16 - 32 °C. Pokiaľ odvetranie nie je zabezpečené, môže dôjsť k zníženiu chladiaceho výkonu a zvýšeniu spotreby energie.

Na obrázku sú zobrazené možnosti zabudovania minibaru. Vstupné  a výstupné otvory musia mať prierez o veľkosti minimálne 200 cm2. Rovnako je nutné nechať voľný priestor o veľkosti 20 mm medzi zadnou stenou minibaru a nábytku.

Návod na stiahnutie

značka: DOMETIC

cenova ponuka

gls

porucha

financie

Z Ľ A V Y

Z Ľ A V Y

NEZABUDNITE!
budúci týždeň pri objednávkach
hotelovej kozmetiky žiadajte špeciálne zľavy

Prihlásenie