Služby

Inštalačné práce

Spoločnosť Vector SK s.r.o. na svoje predávané vybrané produkty ponúka inštalačné a montážne práce v rozsahu:
• inštalácia zámkových systémov
• inštalácia počítačových sietí (optika, metal)
• inštalácia dataprojektorov
• inštalácia interaktívnych televíznych systémov
• montáž minibarov a sejfov
• montáž kúpeľňových fénov
• montáž kúpeľňových doplnkov a zásobníkov
• montáž sušičov rúk

 

Záručný a pozáručný servis
Snahou našej spoločnosti je robiť všetko, aby od nás zakúpené zariadenia slúžili dlhú dobu a k spokojnosti. Ak sa však vyskytne na zariadení porucha odstránime vám ju v spolupráci s načimi dodávateľmi v rámci záručného a pozáručného servisu. Ponúkame dva druhy servisu:
Carry in, kedy v prípade poruchy doručíte na vlastné náklady zariadenie do servisu. Je možné individuálne službou Servis Assistant dohodnúť zvoz za mimoriadne výhodných podmienok.
On site, servis priamo u zákazníka. Servisný technik príde priamo k vám na miesto vášho určenia, kde odstráni poruchu na zariadení.

cenova ponuka

gls

porucha

financie

Z Ľ A V Y

Z Ľ A V Y

NEZABUDNITE!
budúci týždeň pri objednávkach
hotelovej kozmetiky žiadajte špeciálne zľavy

Prihlásenie